sobota, 21 sierpnia 2010

Eleison Comments 162; 21 Sierpień 2010

Editor's Corner

Zeszło tygodniowe ogłoszenie, że Jego Ekscelencja odwiedzał Stany Zjednoczone Ameryki, było może nieco przesadzone, ponieważ okazała się jeszcze nie być oficjalną wizytę, ani też również prywatną, więc Redaktor ma nadzieję, że szkoda nie została zrobiona. Dla osób, które oczekiwały zdjęć, nie otrzymaliśmy żadnych mimo mojej prośby w zeszłym tygodniu.

Do następnego tygodnia pozostaję
Wasz w Chrystusie Królu

Nicholas Wansbutter
Redaktor, Dinoscopus


Apel Dinoscopusa (trwający)

Dinoscopus jest zawsze przesyłany nieodpłatnie, dzięki uprzejmości True Restauration Press, ale jeśli chcesz, złożyć datek, który będzie wspierać ten biuletyn i który umożliwi duchownym i seminarzystom otrzymać bezpłatne egzemplarze książek biskupa Williamsona, proszę wyślij dar każdego rozmiaru na jeden z dwóch sposobów:

Pocztą, wyślij na:

True Restauration Press
6707 W 91-ty Street
Overland Park KS 66212
USA

lub

za pomocą www.paypal.com, zakładając konto, i wysyłając fundusze na truerestoration@gmail.com.

5 dolarów pozwala przesłać jedną książkę do duchownego w Stanach Zjednoczonych. 10 USD pozwala wysłać jedną książkę do duchownego poza Stanami Zjednoczonymi.

Wasze hojne dotacje wysłały do dziś 40 książek.


Zaskoczone rozmowy?


Podczas gdy rozmowy Rzym-Bractwo św Piusa X, z relacji z obu stron, zmierzają do doktrynalnego muru, sprawozdania z Francji i Niemiec wraz z pogłoską z Rzymu oznaczają niebezpieczeństwo dla katolików. Tym niebezpieczeństwem jest polityczny układ, który po prostu pójdzie dookoła brzegu doktrynalnej blokady. Politycy grożą obejściem doktryny.

Z Francji i Niemiec, powiedziano mi kilka tygodni temu, że duża część katolików uczęszczających do Bractwowych ośrodków mszy mają tylko nadzieję i oczekują na trochę porozumienia by wyjść z dyskusji. Jeśli - powtarzam jeśli - to prawda, to jest to bardzo poważne. Tacy katolicy mogą uzyskać pełne [wysokie] oceny za chęć, aby nie być odciętym od tego czym wydaje się być Rzym, ale dostaną niskie noty za niepojmowanie, że tak długo jak dyskusje pozostaną doktrynalne, nie ma sposobu, w jaki neo-modernistyczne nauczanie Soboru Watykańskiego II można pogodzić z Katolicką nauką prawdziwego Kościoła. Tacy katolicy mogą czcić i kochać abp Lefebvre w sposób, w jaki go widzieli, ale nie zrozumieli tego, o co mu chodziło. Najlepiej by się obudzili, jeśli nie mają w ten czy inny sposób wpaść w ręce neo-modernistycznych Rzymian.

Porozumienie przed doktryną oznacza politykę przed religią, jedność przed prawdą, człowieka przed Bogiem. Bóg przed człowiekiem znaczy prawda przed jednością, religię przed polityką i doktrynę będącą ważniejszą od wszelkich nie-doktrynalnych porozumień. Tylko marzyciele nie mogą przewidzieć, że rozmowy Rzym-Bractwo biegną w doktrynalny mur. Tylko politycy mogę chcieć by wyszło z nich jakieś nie-doktrynalne porozumienie.

Niestety, według wszelkiego prawdopodobieństwa Benedykt XVI szczerze wierzy w Nowy Kościół [oryg. - Newchurch] Soboru Watykańskiego II, który ma połączyć w swoim łonie wszystkich ludzi całkowicie, niezależnie od tego, czy wierzą lub nie w jedyną prawdziwą doktrynę Wiary. Dlatego szczerze pragnie zgromadzić wewnątrz SSPX - i normalnie nie musi zbyt wiele dłużej żyć! Tak więc zablokowanie dyskusji doktrynalnych nie powinno nadmiernie martwić go. Musi szukać wykrojenia politycznego porozumienia z Bractwem, aby połączyć je z resztą Nowego Kościoła. Wynika z tego, że musi nie prosić SSPX o zbyt dużo, albo ono odrzuci porozumienie, ani o zbyt mało, bo wtedy reszta Nowego Kościoła powstanie w proteście.

Pogłoska z Rzymu jest precyzyjna, że właśnie myśli o "Motu Proprio", które zaakceptuje SSPX "z powrotem do Kościoła" raz na zawsze, ale wymaga od SSPX nie wyraźnej akceptacji Soboru Watykańskiego II lub Nowej Mszy, ale tylko, na przykład, przyjęcia "Katechizmu Kościoła Katolickiego" Jana Pawła II, z 1992 r., który jest substancjalnie modernistyczny, ale w cichy sposób. Zatem SSPX nie wyda się swoim zwolennikom jako akceptujące Sobór lub Nową Mszę, ale będzie delikatnie, delikatnie, zaczynać iść razem z istotą neo-modernizmu.

Dlatego wszyscy poszukiwacze jedności byliby zadowoleni. Tylko nie wierzący w Katolicką doktrynę .

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Kyrie eleison.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz