poniedziałek, 16 sierpnia 2010

Eleison Comments 160; 8 Sierpień 2010

Editor's Corner

Przeprosiny za kolejne spóźnione "Komentarze Eleison". Jego Ekscelencja został wezwany do kilku naglących na wczoraj spraw, które spowolniły naszą produkcję na kilka dni. Pracujemy nad posiadaniem przygotowanych wydań z wyprzedzeniem, tak więc w przyszłości będą wychodzić bez opóźnień.

Do następnego tygodnia pozostaję
Wasz w Chrystusie Królu

Nicholas Wansbutter
Redaktor, Dinoscopus


Apel Dinoscopusa (trwający)

Dinoscopus jest zawsze przesyłany nieodpłatnie, dzięki uprzejmości True Restauration Press, ale jeśli chcesz, złożyć datek, który będzie wspierać ten biuletyn i który umożliwi duchownym i seminarzystom otrzymać bezpłatne egzemplarze książek biskupa Williamsona, proszę wyślij dar każdego rozmiaru na jeden z dwóch sposobów:

Pocztą, wyślij na:

True Restauration Press
6707 W 91-ty Street
Overland Park KS 66212
USA

lub

za pomocą www.paypal.com, zakładając konto, i wysyłając fundusze na truerestoration@gmail.com.

5 dolarów pozwala przesłać jedną książkę do duchownego w Stanach Zjednoczonych. 10 USD pozwala wysłać jedną książkę do duchownego poza Stanami Zjednoczonymi.

Wasze hojne dotacje wysłały do dziś 40 książek.


Pustynne Środki zaradcze I


"W porządku, Wasza Ekscelencjo" słyszę rodziców mówiących: "więc "uniwersytety są pustynią [przen. - astrolabiusz]. Ale w tym Twoim rozpoznaniu musisz przyznać, że prawie wszędzie jest pustkowie. To co mamy zrobić z naszymi dziećmi? Prawo Boże zabrania nam korzystania bezprawnych środków w celu zapobieżenia ich przybyciu. Przybywają. A wtedy?"

Bystrą odpowiedzią, jest to, że w świecie jest gorzej niż kiedykolwiek, dusze, które chcą dostać się do nieba będą musiały być bardziej heroiczne niż kiedykolwiek, ale ich nagroda będzie odpowiednio większa niż kiedykolwiek.

Pius XII powiedział, że świat był gorszy w jego czasach, niż w czasach Sodomy i Gomory, a zmarł w 1958 roku! Co powiedziałby dzisiaj? Stając przed tym samym problemem, Papieży, którzy nastąpili po Nim "przenieśli punkty-cele" na Soborze Watykańskim II, aby nie musieć iść na potępianie, potępianie, potępianie. Ale to było łatwe wyjście. Wyłączyć alarm nie ta same rzecz, co gaszenia ognia. Kościół i świat płoną wesoło, a pierwsza rzeczą, jaką rodzice muszą zrobić to stanąć przed problemem: ekstremalne niebezpieczeństwo dla wiecznego zbawienia ich dzieci.

Jeśli raz dostrzegą to niebezpieczeństwo, ich wiara katolicka powie im, że nie mogą podjąć małej soborowej drogi, ani jakiekolwiek innej małej drogi, muszą podjąć heroiczną autostradę. "Nie dostaniemy się do nieba na łożu z piór", powiedział Św Tomasz Morus. Pan powiedział: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mt.XVI, 24) i "Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony" (Mt XXIV , 13). Rodzice muszą przygotować ich umysły, że aby uratować dusze swoich dzieci muszą być bohaterami, a wtedy bohaterami będą. W tym momencie, jak mówi przysłowie, "Tam, gdzie jest wola, jest sposób", więc gdy już miłość rodzicielska ma wolę, to znajdzie sposób, wewnątrz i na zewnątrz domu.

Odnośnie na zewnątrz domu, zobaczcie przyszło tygodniowe "Komentarze Eleison" po alternatywy dla "uniwersytetu". Odnośnie wewnątrz domu, każdy kapłan warty swej soli powie im by zacząć od mocno ustanowionego Różańca rodzinnego w domu i kontynuowania poprzez wyrzucenie telewizora, który jest tabernakulum świata, ciała i Diabła. Od najmłodszych lat, niech serca i umysły dzieci będą wypełni w domu żywą wymianą i ożywioną dyskusją o wszystkim co jest pod słońcem. To dlatego, że do czasu gdy dzieci są w wieku, aby iść na "uniwersytet", śmierć jest zwykle zrzucana, na dobre lub złe, więc, jeśli chłopiec dorósł w prawdziwym żywym domu, podniesionym w kierunku Nieba przez modlitwę, najgorsze z "uniwersytetów" być może nie zrobią mu wiele krzywdy, natomiast jeżeli wyrósł jako teleidiota, najlepszy uniwersytet nie może mu pomóc za bardzo w kierunku nieba.

Zauważcie, że KE 158 nie powiedziały rodzicom by nigdy nie płacili za ich chłopca, aby poszedł na "uniwersytet". Było powiedziane by mocno pomyśleć przed robieniem tego. Jeżeli rodzice zastanowią się mocno, podczas gdy ich chłopiec jest jeszcze młody, ich Wiara powinna powiedzieć im, jak życie w domu musi być zmienione, bez zbyt dużego opóźnienia. Jak mówi Św. Paweł (I Kor. II, 9), cytując Izajasza (LXIV, 4), Niebo jest nieskończenie warte wszelkiego wysiłku, nieskończenie przewyższając nawet najdziksze ludzkie wyobrażenia.

Kyrie eleison.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz